O dragsterech

Dragstery v České republice

Závody Drag racing nebo-li Dragster mají své hluboké kořeny ve 40. letech minulého století. Začaly jako ilegální silniční závody v postranních amerických uličkách a svou první popularitu si získaly hned po 2. světové válce, právě v USA. Mezi motorkáři patří tyto závody k velmi adrenalinovému sportu, kterému snadno každý jezdec propadne. Drag racing se postupně ze spojených států rozšířil do celého světa. Nyní jsou v rozvinutých zemích světa v provozu stovky dragsterů.

Základním principem Drag racing zavodů je projet 1/4 nebo 1/8 míle dlouhou trať (většinou letištní runway) v co nejkratším čase, přičemž nejčastější délka trati na velkých závodech je 1/4 míle, tedy 402,33 metrů. Jako každá sportovní disciplína, tak i drag racing se ve své historii rozvíjel. Postupně se stroje zdokonalovali a zrychlovali. Vývoj těchto motorek zapříčinil změnu vzhledu závodících strojů a sport tak značně odlišil od ostatních motoristických disciplín. Hlavními znaky dragsterů jsou velmi široké pneumatiky, extrémně silné motory, turbo, kompresor, rajský plyn a mnoho dalších tzv. vychytávek. 

Většina závodních motorek se neobejde bez speciálního paliva, kde kromě vysokooktanového benzínu není žádnou výjimkou methanol a nebo dokonce nitromethan. O přenos těžce získaných stovek a tisícovek koní se stará speciální spojka a převodovka. Evolucí samozřejmě prošla i samotná pravidla závodů a definování jednotlivých tříd z místních závodů na závody mistrovské.

V České republice je pouze jedno oficiální mistrovství, které se nazývá Czech Drag Serie Mistrovství České republiky dragsterů pod záštitou Autoklub ČR. Následujícím stupněm pro závodníky je již Mistrovství Evropy.

  

Drag racing – závodní třídy

Jezdec může závodit v sedmi motocyklových třídách, které jsou pro Mistrovství ČR vypsány a které se dále dělí na další tři základní skupiny.

První skupinu tvoří sériové mašiny s RZ s drobnými úpravami, a to na třídy:
   - Street 10,0 pro tří a více válce
   - Street Twin 11,5 - choppery a customy s maximálně dvěma válci

Druhou skupinu lze definovat jako modifikované „stroje“, které se především vyznačují speciálními rámy, prodlouženými kyvkami, úpravami motorů, apod. V těchto motorkách je však stále poznat seriový typ stroje. Největším limitem této třídy je rozvor, palivo pouze benzín, homologovaná zadní pneumatika pro silniční provoz a zákaz opěrných koleček. Závody opět probíhají ve dvou třídách:
   - Super Street Bike – tří a více válcové motocykly, převážně 4 válcové 
   - Modified Street Twin – dvou válcové motocykly

Třetí skupinu tvoří speciály v podobě:
   - Teenager Dragster
   - National Dragster
   - Competition Dragster  -  jsou hlavním lákadlem celých závodů. V útrobách svých motorů skýtají největší počet koňských sil. Stroje se od ostatních odlišují velmi širokými a lepivými dragsterovými pneumatikami a wheelie bar proti převrácení na záda při startu. Jsou to prakticky nejsilnější motorky, které na těchto závodech mohou startovat.

Přesné definice včetně parametrů soutěžících motorek viz. www.dragster.cz.

 

Drag racing – závodní trať

Velmi důležitou součástí Drag racing jsou tratě, na kterých jezdci závodí. Jejich úroveň se postupem času zlepšovala a zdokonalovala. V současné době se při závodech dbá především na bezpečnost všech závodníků a proto doby, kdy se sprintovalo na okrskových silnicích jsou nenávratně pryč.

Trať evropských parametrů „Dragstrip“ s penetrovaným povrchem naleznete například v níže zmiňovaném Hockenheimu. V České republice tento luxus závodníci zatím nemají. Závody probíhají na letištních plochách. Povrch trati je rovný betonový s dobrou přilnavostí a šířka tratě odpovídá normě pro závod dvou závodníků vedle sebe.

 Dragsterová trať se skládá z několika částí:
   - předstartovní prostor – nachází se hned na začátku závodní tratě, kde se jezdci, jejich stroje a technici v klidu připravují na start
   - úsek pro nastartování motoru
   - místo pro ohřev pneumatiky – velmi důležité především pro přilnavost pneumatiky se závodní plochou
   - start – do tohoto úseku mohou vjet závodníci pouze na vyzvání startmaršála
   - měřený úsek – 60 stop, 1/8 míle a cíl 1/4  míle,
   - prostor pro dobrždění – jeho minimální délka musí být 600 metrů.

 

Drag racing – pravidla

Principem většiny uvedených soutěžních tříd je být v cíli co nejrychleji. Všichni závodníci musí absolvovat minimálně jednu kvalifikační jízdu, která určí jejich pořadí pro samotný závod. Evropské třídy jezdí osmičkového pavouka, ale není výjimkou se setkat se 16 nebo i 32 jezdci. Pořadí v kvalifikaci je nesmírně důležité pro další vyřazovací boje.

V první řadě jde o postup, ale také musejí závodních pamatovat na to, že nejrychlejší jede s nejpomalejším. Pavouk je postaven tak, aby se proti sobě „prokousávali“ dva nejrychlejší závodníci z protilehlých stran a ideálně se utkali v samotném finále.

O nejrychlejší čas ovšem nebojují jezdci ve třídách s limitním časem a třídě Eliminátor, tzn. třídy Street Twin 11,5 a Street 10,5, kde je stanoven min. čas na ¼ míle. Pokud se závodník dostane pod tento určený čas, je diskvalifikován a postupuje soupeř. V případě, že se oba závodníci podjedou stanovenou hranici, postupuje ten, který je blíže stanovenému limitu, tedy ten, který podjede míň. Zároveň však musí být závodní rychlejší než soupeř v daném.

Předstartovní součástí závodu je tzv. Burn Out – ohřev. Tento úkon před samotnou jízdou bývá mnohdy pro přihlížející diváky zajímavější než samotný závod. Oblaka dýmu a řev motoru dokážou diváky nadchnout. Cílem této části je protáčením pneumatik očistit jejich povrch, zvýšit teplotu gumové směsi a tím docílit maximální přilnavosti.

Velmi obávanou částí závodu je samotný start. Zhruba deset metrů za startem bliká na jezdce startovací zařízení, tzv.christmas tree nebo jen Tree. Každá žárovka na tomto zařízení má svou funkci. Horní dvě malá bílá světla určují správnou pozici stroje na startu a jmenují se Stage a Pre Stage a zároveň jsou to první dvě fotobuňky na startu. Před startem musí obě svítit. Dalšími světly je trojice žlutých lamp, které se u většiny tříd rozsvítí najednou a za 0,4 sec. následuje zelená, tedy Start. Poslední neoblíbené světlo je červené, souvisí s třetí fotobuňkou na startu, a to ukáže na nedočkavce – tedy předčasný start. Třetí fotobuňka zároveň měří reakci na startu, což je pro závodníky ale i pro přihlížející velmi zajímavý údaj. Když dragstery vyrazí na trať je každý zvlášť změřen na 60 stopách, 1/8 trati a v cíli. Výstupními hodnotami je dosažený čas (E.T.) a rychlost (Top Speed).

Výše uvedené soutěžní kategorie jsou kategorie pouze pro Českou republiku. V evropských soutěžích je kategorií mnohem více, ale jsou obdobné. Pravidla pro Mistrovství České republiky jsou převzatá z pravidel německých.

 

Evropské soutěže

K nejznámějším evropským dragsterům patří závody v německém Hockenheimu, jejichž úspěšná historie se datuje od roku 1986 (více na www.nitrolympx.com). K dalším známým závodům patří Drachten Explosion v Holandsku, Kunmadaras Drag racing v Maďarsku a v neposlední řadě Drag racing  Santa Pod Raceway ve Velké Británii.

 

Drag racing - slovník pojmů

Burn Out – očištění a zahřátí pneumatiky protáčením kola.
Elapsed Time – nebo-li E.T. - čas dosažený při průjezdu cílem.
Christmas Tree – vánoční stromeček nebo jen stromeček je startovací semafor.
Kvalifikace – dosažený čas rozhoduje o případném postupu a nasazení do prvního kola závodu.
Lock Up – úprava spojky pro zvýšení přítlaku a zamezení prokluzu.
N2O – oxid dusný (rajský plyn), umožňuje spálení většího množství paliva a tím zvýšení výkonu.
Pavouk – systém vyřazovacího závodu, který může mít 8, 16 nebo 32 pozic.
Pneumatické řazení – zařízení umožňující řadit rychlosti stisknutím spínače pod plným plynem.
Reakce – čas od rozsvícení zeleného světla a protnutí třetí fotobuňky na startu.
Red Light – červené světlo svítící na semaforu upozorňuje na předčasný start závodníka.
Řadící kontrolka –světelná lampa, která upozorňuje jezdce na zařazení další rychlosti.
Stage a Pre Stage – kontrolky na semaforu určující správnou polohu předního kola při startu.
Startmaršál – osoba řídící předstartovní proceduru a vlastní odstartování závodu.
Startovací omezovač – umožňuje nastavení ideálních otáček pro start při plně otočeném plynu.
Technická přejímka – kontrola technického stavu stroje a výbavy jezdce (helma, přilba, atd.).
Top Speed – maximální dosažená rychlost v měřených úsecích.
Turbo, kompresor – zařízení zvyšující výkon motoru.
Whelie Bar – konstrukce bránící převrácení stroje zejména při startu.

Zdroje:
http://en.wikipedia.org/wiki/Drag_racing
www.dragster.cz
Jan Sunek

 
Neděle, 20. Leden 2019

Joomla Website Design JML...